Name: Samiksha Sawant
Std VI, GS Amonkar Vidya Mandir, Mapusa