Name: Varad Naik

Std VII B, New Goa’s GS Amonkar Vidya Mandir, Mapusa